Bidrag til Toppomania

Toppomania har blitt utviklet på fritiden. Dette vil gå i rykk og napp. Dersom du har interesse av eller ser nytten av å bidra, blir jeg takknemlig for det.

Ulike typer støtte

Ulike bidrag kan forekomme. Programmering og kontroll av topper gjør jeg mest på egenhånd.

Toppomania koster både tid og penger å utvikle. Dersom du vil gi et frivillig bidrag, vil dette kunne bidra til øket takt i utviklingen.

Bidrag kan komme på ulike vis

Med mindre du reserverer deg mot det, vil alle som gir støtte og betaling vises på en egen oversikt.

Nettsted på fritiden

Toppomania kommer til å bli utviklet videre uavhengig av frivillig pengestøtte som et prosjekt på fritiden når jeg har tid og anledning. Frivillige økonomisk støtte fra deg som bruker kan gi jevnere og raskere utvikling samt bedre funksjoner og tid til nøyere kontroll av kildedata, samt implementering av spesielle funksjoner.

Status - I og med at ingen tilleggsfunksjoner har blitt implementert per august 2017, vil betaling for tilleggsfunksjoner tilsvare støtte, men du står først i køen når funksjoner blir klare.


Geir Åke Dahlen 8 til 11 august 2017