Feil og unøyaktigheter på Toppomania

Feil kan oppstå på Toppomania. Flere ulike feil kommer i ulike situasjoner.

Vent en dag eller to

Oppdateringer kan medføre nye feil. Ved oppgradering kan deler av nettstedet falle ut, vennligst vent og prøv igjen samme dag eller neste dag

Ulike nettlesere gir ulike feil

Sitter du foran en gammel eller ukjent pc kan hende vises nettsidene anderledes enn du har sett før. Toppomania har ingen spesielle tilpasninger til gamle nettlesere eller nettlesere som følger andre standardere enn anbefalninger fra W3.org.

Enkelte funksjoner kan mangle i ulike nettlesere. Dersom sidene ser feilaktige ut, forskjøvet også videre, og dette varer, vennligst gi en tilbakemelding.

Feil i fakta

Ser du feil i høyder eller posisjoner på topper, vil jeg ha tilbakemelding snarest, men vent gjerne en dag der også i tilfelle oppdatering har gitt uventede resultater.

Referat fra turer kan de første dagene ha mangler eller ufullstendinge opplysninger, men vanligvis vil disse opplysningene bli kontrollert i løpet av noen dager.

Kontroller kilden

Kontroller helst først mot mine og helst også andre kilder før du kommer med innspill slik at jeg kan se raskt etter. Oppgi kilde for dine opplysninger.


Geir Åke Dahlen 8 til 11 august 2017