Hjelp til Toppomania

Nettstedet Toppomania baserer seg på at du som bruker har en viss kjennskap til internett og nettlesere. At du har gått noen turer i skog og mark med og uten sekk og helst også overnattet, hjelper også på å forstå innholdet, men blir ikke et krav.

Forventede grunnleggende forkunnskaper

De aller fleste nettlesere har enkel tilgang til de viktigste funksjonene. Du bør i nettleseren klare å

Hjelp til dette trenger ikke stå på nettsidene. Hvordan du utfører enkelte av disse oppgavene står kort beskrevet nedenfor.

Anbefalte innstillinger

Nettstedet testes ut på skjerm i full-HD, også benevnt 1K eller 1080p med oppløsning 1920 piksler ganger 1080 piksler. Nettstedet testes i de viktigste nettlesere. I første rekke testes nettsidene i Firefox og noen andre nettlesere. Nettstedet testes for å brukes i tekstbaserte nettlesere som lynx, også nyttig ved lav hastighet langt til fjells med redusert funksjonalitet.

Innholdet justerer seg til en viss grad til størrelsen på skjermen, og lignende oppløsninger vil fungere godt. Nettsidene lages for å vises riktig eller noenlunde riktig i mindre oppløsninger, ved responsive design. Med 4K vil flere funksjoner kunne vises samtidig, og som arbeidsverktøy og ved planlegging anbefales skjerm med 4K.

Enkelte innstillinger for skjerm, oppløsninger og farger, samt hva som vises, kan endres på en min side. Innstillinger endres kun på denne nettsiden, og ikke direkte på de ordinære nettsidene for å hindre at du gjør endringer ved tilfeldig å treffe skjermen.

Du bør ha en oppdatert nettleser, helst siste oppdatering eller en versjon fra siste år. Alle nettlesere oppdateres gratis og ofte. Du bør ha en god grunn til å unngå oppdateringer, og noen grunner finnes. Velger du å bruke gamle nettlesere, kan funksjoner forsvinne.

Skjerm og inndeling

Inndeling av skjermen vil bruke samme struktur, skrifter og plasseringer til tekst og bilder på de aller fleste nettsidene. Øverst kommer tittel der du kan trykke for å få forsiden. Nedenfor kommer hovedtemaene. Disse vil vises på alle sider. Deretter vises valgene i hvert hovedtema samt forrige og neste. All navigasjon samles øverst i et lite område. Unntaket blir knappene nederst. Disse har informasjon uavhengig av av temaet og innholdet forøvrig. Innholdet går fra venstre til høyre over hele bredden av skjermen. Lange parallelle spalter med korte linjer med et par ord, av typen Fakta om saken, unngås da disse ofte blir uleselige.

Noen unntak foreligger, som lysbiler og kart. Noen endringer kan også gjøres i Min side dersom du vil ha flere spalter.

Anbefalt størrelse på skrift for 1K ligger på rundt 10px, eller rundt 18px for 4K. Dette endrer du i innstillinger i nettleseren.

For telefoner og mobile enheter gjøres ingen spesielle tilpasninger, bortsett fra å prøve og unngå kompliserte sider som vises unøyaktig og rotete. For mest nytte av sidene bør du ha en god pc og en god pc-skjerm, eventuelt tv-skjerm.

Lenker og eksternt innhold

Lenker vil skille seg fra teksten. Lenker vil ha en viss markering og alle lenker vil ha noenlunde samme farge eller markering adskilt fra øvrig tekst. Lenker vil alltid utheves med én og samme farge når markøren står over. På hovednettstedet ligger kun lokalt lagret og i hovedsak egenprodusert innhold.

Alle lenker kommer visuelt ovenfra og ned på skjermen i strukturen. Alle lenker bør kunne treffes med fingre på nettbrett og lignende. Ingen menyer skal legge seg over tekst eller havne utenfor nettsidene. Som hovedregel vises en lenke kun én gang på nettsiden. Bruker du tastaturet med Tab vil du gå nedover i nettsiden og listene som i en bok uten at du hopper tilfeldig til en lenke et annet sted på siden.

Noen nyttige snarveier på tastaturet

Toppomania skal kunne benyttes uten mus, men å ha mus gjør en del navigasjon enklere. Disse gjelder i utgangspunktet på alle nettsider og i de fleste nettlesere. Alle funksjonene kan også betjenes med mus i menyer eller ved å klikke på riktig sted på skjermen. Enkelte nettlesere og nettsider kobler av og til ut enkelte av tastene, men disse bør fungere på dette nettstedet.

Status - Nettstedet utvikles høsten 2017 og enkelte funksjoner mangler, spesielt for endringer av innstillinger fra brukeren på nettstedet.


Geir Åke Dahlen 8 til 11, 28 august 2017