Hjelp til Toppomania

Toppomania baserer seg på at du som bruker har en viss kjennskap til internett og nettlesere.

Anbefalte innstillinger

Nettstedet testes ut på skjerm i full-HD, også benevnt 1K eller 1080p med oppløsning 1920 piksler ganger 1080 piksler. Innholdet justerer seg til en viss grad så lignende oppløsninger vil fungere godt. Sidene lages for å vises riktig eller noenlunde riktig i mindre oppløsninger, ved responsive design. Nettstedet testes for å brukes i tekstbaserte nettlesere som lynx ved lav hastighet langt til fjells med redusert funksjonalitet. Med 4K vil flere funksjoner kunne vises samtidig, og som arbeidsverktøy og ved planlegging anbefales skjerm med 4K. Alle lenker bør kunne treffes med fingre på nettbrett og lignende.

Enkelte innstillinger for skjerm, oppløsninger og farger, samt hva som vises, kan endres på egen side. Innstillinger endres kun på denne siden, og ikke direkte på de ordinære sidene for å hindre at du gjør endringer ved tilfeldig å treffe skjermen.

Skjerm og inndeling

Inndeling av skjermen vil bruke samme struktur, skrifter og plasseringer til tekst og bilder på de aller fleste sidene. Øverst kommer tittel der du kan trykke for å få forsiden. Nedenfor kommer hovedtemaene. Deretter vises valgene i hvert hovedtema samt forrige og neste. All navigasjon samles øverst i et lite område. Unntaket blir knappene nederst som har informasjon uavhengig av av temaet og innholdet forøvrig.

Noen unntak foreligger, som lysbiler og kart.

Lenker vil skille seg fra teksten med noenlunde samme farge. Lenker vil alltid utheves med én og samme farge når markøren står over. På hovednettstedet ligger kun lokalt lagret og i hovedsak egenprodusert innhold.

Noen nyttige snarveier på tastaturet

Disse gjelder på alle nettsider og i de fleste nettlesere.

Vurdering

Alle valg har fordeler og ulemper. Blir løsningene som har blitt valgt på Toppomania for lite smart for deg, anbefaler jeg et annet nettsted eller at du går en tur.

Status - Nettstedet utvikles høsten 2017 og enkelte funksjoner mangler, spesielt for endringer av innstillinger fra brukeren.


Geir Åke Dahlen 8 til 11 august 2017