Regler og lover på Toppomania og i naturen

Toppomania forsøker å følge anbefalninger og regelverk for nettsteder.

Personvern

Personvernet forsøkes ivaretatt. Utenom at du antagelig har interesse for topper og toppturer, lagres lite utenom vanlige data tilknyttet ip-adressen. Søk og oppslag lagres for statistiske formål.

Andre kan overvåke din aktivitet i nettleseren. Å gå i dypden for hvordan man sikrer seg på internett går utover målet for nettstedet. Å sikre seg i naturen kan du derimot lese mer om.

Ansvar på tur

Forfatteren kan ikke ta ansvar for din sikkerhet på tur. Du bør alltid lytte til flere ulike råd og gjøre dine egne vurderinger.

Vær og forhold endrer seg og gjentas sjelden. Utstyr som fungerer bra for en person fungerer av og til mindre bra for andre.

Forslag og råd på dette nettstedet må alltid vurderes når du kommer ut. Du bør se på rådene som en del av en verktøykasse og ikke som en fasit for hva du skal gjøre.

Bruk av kilder

Alle kilder jeg har benyttet oppgis på hver enkelt side eller i en samlet oversikt dersom kilden benyttes på mange sider, som kart fra Statens Kartverk. Dermed skal du kunne finne begrunnelsen for de opplysningene som vises.

Tekniske løsninger

Småkaker eller cookies benytter jeg ikke. Det kan muligens bli et alternativ senere. Da vil dette aktiveres manuelt for enkelte funksjoner tilknyttet innlogging eller annet.

Naturlover

På tur gjelder det å forstå naturlovene. De kan ingen vedta eller unngå. De forstår man og tilpasser man seg lettere gjennom erfaring og kunnskap.


Geir Åke Dahlen 8 til 11 august 2017