Siste nytt og status på Toppomania

Per august 2017 utvikles nettstedet ved å overføre tidligere opplysninger samt organisere disse og står i teststatus. Dette blir utgave tre, riktignok før den siste finpussen har blitt klar. Sider kan komme og forsvinne.

Foreløbig tidsplan i 2017

Toppomania vil ut året oppdateres med ujevne mellomrom. Pauser kan komme til andre oppgaver eller når programmering gir uventede feilmeldinger eller for komplisert kode.

Hele nettstedet med innhold og oppsett av sider baserer seg på at jeg kan gjøre nettstedet komplett i løpet av 2017. Det vil si at enkelte deler vil omtale nettsider og funksjoner som antagelig vil presenteres på et senere tidspunkt. Å jobbe parallelt med en versjon på nett samt en lokalt og publisere det som har blitt klart, men skille ut halvferdige deler, blir for omstendelig. Ved utgangen av året vil jeg gå gjennom teksten for å få innholdet i samsvar med hva som ble ferdig.

Følgende omtrentlige punkter forsøkes fullført i løpet av året.

Akkurat nå i august og september 2017

Mange av sidene har feil og mangler. Disse rettes etter hvert. Overføring av tidligere referater og topplister tar litt tid, med enkelte hindringer som virker overkommelige. Når det blir tidkrevende, tar jeg noen pauser for å gå ut i det fine høstværet. Underveis forsøker jeg å finne en løsning på programmeringen. Sludd og snø kommer nok.

Siste oppdateringer

De siste viktige oppdateringer vises uten spesifikke datoer for referater og topplister. De vises i separat oversikt.


Geir Åke Dahlen 8 til 11, 28, 29, 30 august 2017