Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Toppomania

bestigning - når man har nådd posisjonen og høyden til et valgt toppunkt.

crux - det vanskeligste punktet på ruta eller de rutene man vurderer.

dagsmarsj - den turen man rekker å gå på åtte timer inkludert matpause som med tre til fire kilometer per time blir rundt tretti kilometer i rolig terreng.

dalbunn - et sted med oppoverbakke i en retning samt nedoverbakke i motsatt retning med oppoverbakker i mellom.

desimalgrad - en grad oppgitt med desimaler i stedet for minutter og sekunder, ofte brukt på kart på internett, ofte nøyaktig nok med fire desimaler.

dimensjon - i naturen har vi flere dimensjoner med eksempel på overgang fra tre til to dimensjoner på kart.

ekspedisjon - etter min vurdering en tur på minst sju dagsmarsjer som foregår minst en dagsmarsj fra vei, altså knapt mulig på fastlands-Norge.

fylkestopp - i toppologi høyeste punkt i et fylke, så lenge de varer.

høyde - den vertikale avstanden over havet dersom havet tenkes gå under toppen.

huleåpning - kan på et kart ha to høyder, men likevel intet knekkpunkt da dette oppstår i overgangen fra terreng til kart.

invertering - ulike terrengerformer kan inverteres på kart der man kun med koter kan tolke de motsatt, som dalbunn mot rygg, topp mot senkning.

klyving - vandring der hendene må brukes for sikkerhet og for å komme fram.

knekkpunkt - et punkt som matematisk sett uten definert derivert eller stigning og ingen knekkpunkter finnes i naturen.

nøyaktighet - for tallverdier kan antall gjeldende sifre si nøyaktigheten, men presisjonen bør bli like god som nøyaktigheten.

posisjon - en plassering på jordoverflaten med nordlig og østlig verdi samt høyde på nettstedet oppgitt i desimalgrader og meter.

presisjon - hvor godt stemmer opplysningene med virkeligheten.

primærfaktor - den relative høyden til en topp som sier hvor mye man må ned før en høyere topp.

rygg - et sted med oppoverbakke i en retning samt nedoverbakke i motsatt retning med nedoverbakke i mellom.

sadel - et punkt på jordoverflaten der man har nedoverbakke i to retninger samt oppoverbakke i to retninger.

sekundærfaktor - den minste horisontale distansen til et høyere punkt.

senkning - et sted med oppoverbakke i alle retninger som inkluderer negativ primærfaktor og sekundærfaktor på null.

skråning - et sted med oppoverbakke i en vinkelbue og nedoverbakke i resten.

snu - dersom man finner ut at man neppe vil kunne komme til toppen, legger man om ruta eller finner et annet sted å gå.

timetring - toppunkt med minst ti meter og vanligvis mindre mindre enn tretti til femti meter nedoverbakke på alle sider.

topp - et område med nedoverbakke i alle retninger som kan ha en eller flere toppunkter og omfatter også området rundt det høyeste punktet.

toppologi - læren og kunnskapen rundt topper, altså punkter på jordoverflaten med nedoverbakke i alle retninger.

toppreise - på nettstedet en reise med ulike transportmidler inkludert en eller flere toppturer.

topptur - tur uten motoriserte hjelpemidler mot eller til en topp.

toppunkt - en posisjon på jordoverflaten med nedoverbakke i alle retninger som også har primærfaktor og sekundærfaktor større enn null.

truger - framkomstmiddel på snø som kan virke enklere og stødigere enn ski, men tregere.

ultra - en topp med primærfaktor på 1500 meter eller mer, der det totalt i verden finnes i overkant av 1500 slike topper.