Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Gi støtte Hjelp

Toppomania

Om Toppomania Ordliste Referanser Topp teori Topper Topplister Toppturer Turplanlegging

|

|

Lysbilde |

Mange kilder har blitt benyttet for å finne opplysningene i Toppomania.

Referansene viser også anbefalte bøker og nettsider mm for videre lærdom.

senkning - et sted med oppoverbakke i alle retninger som inkluderer negativ primærfaktor og sekundærfaktor på null.

sadel - et punkt på jordoverflaten der man har nedoverbakke i to retninger samt oppoverbakke i to retninger.

dalbunn - et sted med oppoverbakke i en retning samt nedoverbakke i motsatt retning med oppoverbakker i mellom.

skråning - et sted med oppoverbakke i en vinkelbue og nedoverbakke i resten.

rygg - et sted med oppoverbakke i en retning samt nedoverbakke i motsatt retning med nedoverbakke i mellom.

topp - et område med nedoverbakke i alle retninger som kan ha en eller flere toppunkter og omfatter også området rundt det høyeste punktet.

primærfaktor - den relative høyden til en topp som sier hvor mye man må ned før en høyere topp.

sekundærfaktor - den minste horisontale distansen til et høyere punkt.

høyde - den vertikale avstanden over havet dersom havet tenkes gå under toppen.

toppunkt - en posisjon på jordoverflaten med nedoverbakke i alle retninger som også har primærfaktor og sekundærfaktor større enn null.

posisjon - en plassering på jordoverflaten med nordlig og østlig verdi samt høyde på nettstedet oppgitt i desimalgrader og meter.

crux - det vanskeligste punktet.

klyving - vandring der hendene må brukes for sikkerhet og for å komme fram.

knekkpunkt - et punkt som matematisk sett uten definert derivert eller stigning og ingen knekkpunkter finnes i naturen.

presisjon - hvor godt stemmer opplysningene med virkeligheten.

nøyaktighet - for tallverdier kan antall gjeldende sifre si nøyaktigheten, men presisjonen bør bli like god som nøyaktigheten.

desimalgrad - en grad oppgitt med desimaler i stedet for minutter og sekunder, ofte brukt på kart på internett, ofte nøyaktig nok med fire desimaler.

dimensjon - i naturen har vi flere dimensjoner med eksempel på overgang fra tre til to dimensjoner på kart.

toppreise - på nettstedet en reise med ulike transportmidler inkludert en eller flere toppturer.

huleåpning - kan på et kart ha to høyder, men likevel intet knekkpunkt da dette oppstår i overgangen fra terreng til kart.

topptur - tur uten motoriserte hjelpemidler mot eller til en topp.